Децата го учат она што го живеат...

Ако децата живеат со критики, тие учат да осудуваат.
Ако децата живеат со агресивност, тие учат да се тепаат.
Ако децата живеат во страв, тие учат да бидат плашливи.
Ако децата живеат со сожалување, тие учат да се чувствуваат несреќни.
Ако децата живеат со исмејување, тие учат да се срамат.
Ако децата живеат со љубомора, тие учат што е тоа завист.
Ако децата живеат со срам, тие учат да чувствуваат грижа на совест.
Ако децата живеат со толеранција, тие учат да бидат трпеливи.
Ако децата живеат со пофалби, тие учат да уважуваат.
Ако децата живеат со одобрување, тие учат да се сакаат себеси.
Ако децата живеат со охрабрување, тие учат да имаат самодоверба.
Ако децата живеат со прифаќање, тие учат да наоѓаат љубов во светот.
Ако децата живеат со признанија и поттик, тие учат да имаат цели.
Ако децата живеат со заедничко споделување, тие учат да бидат дарежливи.
Ако децата живеат во сигурност, тие учат да имаат верба во себеси и луѓето околу нив.
Ако децата живеат со пријателства, тие учат дека светот е убаво место во кое живеат.
Ако децата живеат во мир, тие учат да имаат мир во умот.
Со што живеат вашите деца?

Дороти  Л. Нолт