Ќе ја препознаете ли оваа скопска улица? 

Вистинска убавина, ретка фотографија на која се наоѓа познатата улица Илинденска.