ЈП „Паркови и зеленило“ посветено продолжува со садењето на сезонскиот цветен расад за разубавување на есенскиот пејзаж во градот.