Човековата несовесност на дело - со отпад ја уништуваме и Скопска Црна Гора

Градот можеби се гуши во отпад, непрописно паркирани коли, градежен шут, скелиња на тротоарите и други знаци на несовесно однесување на граѓаните. 

Многумина бараат рекреација во блиските излетнички места, планините, руралните средини, но човечката несовесност веќе стигнала таму пред нас. 

Сликата од Скопска Црна Гора е повеќе од загрижувачка, бидејќи сè повеќе сведошта покажуваат на исфрлање големи количини отпад токму таму, без нималку грижа на совест дека се уништуваат и оние неколку зелени парчиња кои ни преостанаа да уживаме во нив.