Цените на индустриските производи пораснаа за 0,7% во април

Продажните цени на производителите на индустриски производи, во април се повисоки на месечно ниво за 0,7 проценти, а се пониски на годишно ниво за еден процент, објави Државниот завод за статистика. 

Во април во споредба со март годинава, продажните цени на производителите на индустриски производи, се повисоки за 4,9 проценти во секторот Рударство и вадење на камен, за 1,6 проценти во Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација, за 0,5 проценти во Преработувачка индустрија, а непроменети се во секторот Снабдување со вода; отстранување на вода, управување со отпад и дејности за санација на околината.

Во април 2024 во споредба со април 2023, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се пониски во секторите Рударство и вадење на камен за 0,3 проценти и во Преработувачка индустрија за 1,3 проценти, a се повисоки во Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 2,6 проценти и во Снабдување со вода; отстранување на вода, управување со отпад и дејности за санација на околината за 1,6 проценти.