Цената која треба да ја платиш за новиот живот е твојот стар живот

Цената која треба да ја платиш за новиот живот е твојот стар живот.

Твојот нов живот значи дека ќе се простиш со удобната зона, а ќе го добиеш чувството дека знаеш каде одиш. 

Твојот нов живот значи дека ќе се простиш со некои пријатели и ќе прекинеш одредени врски.

Твојот нов живот значи дека некому нема да се допаднеш, а многумина нема да го разберат тој твој живот. 

Но, тоа не е важно.

Твоите луѓе ќе те чекаат на другата страна. 

Ќе создадеш нова удобна зона околу работите кои те туркаат напред. 

Ќе те сакаат наместо само да им се допаѓаш. 

Ќе те видат наместо само да те разбираат.

Она што ќе го изгубиш е наменето за онаа личност која ти повеќе не си. 

Ослободи се од сето тоа.