Ако ја спознаете оваа животна вистина, многу работи ќе се променат

Ти не си човечко суштество кое има духовно искуство. Ти си духовно битие кое има човечко искуство. Тоа значи дека си вечен. Твојата суштина е нешто што не може да ти се одземе. 

Нашите животи се загради во вечноста. Заградата е отворена во одреден момент, а тоа е твојата перцепција која ја имаш во овој живот и заградата се затвора во моментот на „смртта“.

Опкружен си со вечност.

Ти си тоа вечно битие.

Запомни го тоа.

Тоа е многу важна идеја.

Ти не си човечко суштество кое има духовно искуство. Ти си духовно битие кое има човечко искуство.

Вејн Дајер