Ако еден ден посакаш да побегнеш...

Ако еден ден почувствуваш потреба за плачење...
Јави ми се.
Не ветувам дека ќе те насмеам...
Но, можам да плачам со тебе.

Ако еден ден посакаш да побегнеш...
Не се плаши да ми се јавиш.
Не ветувам дека ќе те предомислувам...
Но, можам да бегам заедно со тебе.

Ако еден ден не сакаш да зборуваш со никого...
Јави ми се.
Ветувам дека ќе бидам со тебе.
И ти ветувам дека ќе бидам тивка. 

Но, ако еден ден се јавиш...
И нема никаков одговор...
Дојди побрзо, посети ме.
Можеби ти ми требаш на мене...