Огромни количини на ѓубре натрупани на улицата „Владимир Комаров“ во општина Аеродром.

Граѓаните се жалат дека не се презема ништо за чистење на ѓубрето, а смрдеата не престанува да се шири.

Среќа што улицата „Владимир Комаров“ е еднонасочна, па граѓаните во една насока го гледаат ѓубрето.