Администрацијата на Клиничкиот центар протестира, за нив нема покачување на плати

Во Клиничкиот центар се случува протест на административните работници ангажирани во клиниките.

Вчера Самостојниот синдикат при Клиничкиот центар постигна договор за покачување на платите за медицинските работници.

Во Клиничкиот центар се случува протест на административните работници ангажирани во клиниките. Тие се лути и разочарани бидејќи се изоставени од оваа одлука за покачување на платите.