Жените земаат и до 20% помала плата од мажите

Во просек за околу 20 проценти жените се помалку платени во однос на мажите. Разлики во примањеата се регистррани и во исти сектори и на исти позиции, покаќува истражувањето на меѓунаордната организацја на трудот.

Од синдикатите велат дека во 21 век јазот на примањата наместо да се намалува тој се продлабочува. Ако во 2010 разликата била само 6, 6 отсто сега достигнала близу 20 проценти. Велат дека ваквата состојба главно се должи на конзеравтивните размислувања за улгата на жената во општеството.

Истражувањето  покажува дека жените главно се вработуваат на пониско платени работни места.  Од секторите најмногу се присутни во образованието,  здравството и во текстилната иднстрија. Во јавната администрација пак работата повеќе мажи.

Во регионот Словенија има најмал јаз во платите на  мажите и жените. Но аналзите покажале дека и во многу поразвиените земји разлика меѓу нивните примања постои.

nike air max 1 sale