Уште еднаш да ја покажеме хуманоста на дело: Итно се потребни 50.000 евра за да спасиме уште еден живот

Да ја покажеме уште една хуманоста на дело, на 16 годишниот Давид Мартиноски Исоски итно му се потребни 50.000 вера за лекување.

16-годишниот Давид Мартиноски Исоски е прва година во средното училиште „Михало Пупин“ – Скопје. Пред неколку месеци му е дијагностициран рак на лимфни јазли. За негово лекување во Виена се неопходни 50.000 евра, па доколку сте во можност донирајте на следниве броеви за Давид да ја победи битката со најтешката болест и да продолжи со својот живот како секој млад чоевек .

Број за донации на Телеком - 143 434

Број за донации на Вип - 143 777

Трансакциска сметка: 300007077187063 Комерцијална банка АД Скопје - Исоска Менка