Сељак и асфалт - то ко ке слепи, Госпот Бог не го одлепуе....