Таблите на спомениците не преноќија ниту една ноќ

Дел од таблите коишто вчера беа поставени на спомениците од проектот „Скопје 2014“ согласно Преспанскиот договор во текот на ноќта биле извадени и фрлени пред фонтаната.