Во пресрет на пролетта и убавото време екипите на ЈП „Паркови и зеленило“ ги уредуваат јавните површини во Скопје. 

Тие садат пролетни цвеќиња, кои дополнително ќе придонесат за разубавување на зелените површини. 

Инаку, цветни насади, се садат секоја сезона.