Конференција на тема „Како да го зазелениме урбанизмот?“

Во  организација на „Зелен Институт“ од Скопје и Демократска обнова на Македонија – ДОМ, а со поддршка на „Bureau de Helling“ од Холандија, денеска ќе се одржи конференција на тема „Како да го зазелениме урбанизмот?“.

Настанот има за цел да го акцентира урбаното зеленило како неопходен услов за здрав и квалитетен живот во градовите и населените места, со отворање на прашањата за местото на зеленилото во процесот на урбанистичко планирање, колку се применува Законот за зеленило донесен во јануари 2018, со одредбите за најмалку 20 отсто зеленило на градежна парцела, за тоа каде лежат пречките за имплементација на Законот и како да се обезбеди негова поефикасна примена, а со тоа и хуманизирање на просторот.

Најавено е излагање на државниот сектретар на Министерството за животна средина и просторно планирање, Ана Петровска.

Nike MagistaX Proximo II TF white Fluorescent yellow women football shoes