Дезинфекција на зградите во Топанско поле

Денеска се врши дезинфекција на влезовите на колективните згради во населба Топанско Поле, отако претходно истото беше направено во влезовите на зградите во населба Топанско Поле.

Процесот на дезинфекција се реализираше во сите згради низ улиците: Методија Митевски, Петар Ичко, Никола Грчето, Аугуст Цесарец, Никола Малешевски, Благоја Паровиќ и Ферид Мурад.

Со работа ќе се продолжи до целосната дезинфекција на сите колективни згради на територија на Општина Чаир.